Ασφάλεια

A European Security Conference to end the war in Ukraine and the danger of nuclear escalation!

Η αναφορά απευθύνεται σε
OSCE; NATO; EU; UN
89 Υποστηρικτικό 88 σε Ευρωπαϊκή Ένωση
0% του 1.000.000 για απαρτία
89 Υποστηρικτικό 88 σε Ευρωπαϊκή Ένωση
0% του 1.000.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Οκτωβρίου 2022
  2. Συλλογή ακόμα > 5 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευτούν . Εγώ αποφασίζω ποιος μπορεί να δει την υποστήριξή μου. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή .

 

18/10/2022, 5:55 μ.μ.

important component of logistics added: accomodation!


Neues Zeichnungsende: 10.11.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 3 (3 in Europäische Union)


17/10/2022, 5:11 μ.μ.

important component of logistics added: accomodation!


Neues Zeichnungsende: 10.11.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2 (2 in Europäische Union)


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα