Säkerhet

A European Security Conference to end the war in Ukraine and the danger of nuclear escalation!

Petitionen är riktat mot
OSCE; NATO; EU; UN
89 Stödjande 88 i Europeiska unionen
0% av 1 000 000 för kvorum
89 Stödjande 88 i Europeiska unionen
0% av 1 000 000 för kvorum
  1. Startad oktober 2022
  2. Insamling fortfarande > 5 månader
  3. Inlämning
  4. Dialog med mottagare
  5. Beslut

Jag godkänner att min data kommer att lagras . Jag bestämmer vem som får se mitt stöd. Jag kan återkalla detta samtycke när som helst .

 

2022-10-18 17:55

important component of logistics added: accomodation!


Neues Zeichnungsende: 10.11.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 3 (3 in Europäische Union)


2022-10-17 17:11

important component of logistics added: accomodation!


Neues Zeichnungsende: 10.11.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2 (2 in Europäische Union)


Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu