Sikkerhet

A European Security Conference to end the war in Ukraine and the danger of nuclear escalation!

Kampanje tas opp
OSCE; NATO; EU; UN
89 Støttende 88 inn Den europeiske union
0% av 1 000 000 for quorum
89 Støttende 88 inn Den europeiske union
0% av 1 000 000 for quorum
  1. Startet oktober 2022
  2. Samling fortsatt > 5 måneder
  3. Innlevering
  4. Dialog med mottaker
  5. Beslutning

Jeg godtar at mine data vil bli lagret . Jeg bestemmer hvem som kan se min støtte. Jeg kan tilbakekalle dette samtykket når som helst .

 

18.10.2022, 17:55

important component of logistics added: accomodation!


Neues Zeichnungsende: 10.11.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 3 (3 in Europäische Union)


17.10.2022, 17:11

important component of logistics added: accomodation!


Neues Zeichnungsende: 10.11.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2 (2 in Europäische Union)


Bidra til å styrke innbyggermedvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå