Περιοχή: Αμβούργο
Επιτυχία
Εικόνα της αναφοράς Abibälle vor der GEMA retten
Πολιτισμός

Abibälle vor der GEMA retten

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
GEMA
97 Υποστηρικτικό

Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία

97 Υποστηρικτικό

Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία

  1. Ξεκίνησε 2013
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

19/02/2013, 6:55 μ.μ.

Die Petition war ein bisschen vorsorglich gestartet, damit wir im Zweifel hätten argumentieren können. Nun haben wir es auch so geschafft, die GEMA von 3500 auf 1000 Euro herunterzuhandeln. Vielen Dank trotzdem!


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

10.123 Υπογραφές
11 ημέρες υπόλοιπο
3.212 Υπογραφές
73 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα