Περιοχή: Ιένα
Κοινωνική πολιτική

Abschaffung der Umlage der Rauchwarnmelderkosten auf Mieter von jenawohnen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Jenawohnen
94 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

94 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

07/09/2022, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team11/06/2021, 2:37 μ.μ.

Wir haben beschlossen noch länger zu sammeln.


Neues Zeichnungsende: 30.06.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 90


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

11.856 Υπογραφές
102 ημέρες υπόλοιπο
5.887 Υπογραφές
20 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα