• Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

    në 23/01/2019 09:07

    Es wurde ein Fehler in Amirs Fall gefunden und ein Missverständnis aufgeklärt, was dazu führt, dass er weiter bei uns in der Oberstufe bleibt und sein Abitur machen kann!

    Vielen Dank an alle, die Amir unterstützt und geholfen haben!!

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International