Περιοχή: Γερμανία
Αθλητισμός

Aufsichtsrat Des Fc Schalke 04: Buchta & Co – Treten Sie Zurück!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Aufsichtsrat des FC Schalke 04
10.079 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Änderungen an der Petition

Ώρα 21.03.2021 00:23

Die Email Adresse wurde ergänzt da es teilweise zu Problemen gekommen ist


Neue Begründung:

Es ist an der Zeit, dass Fans & vor allem Mitglieder des S04 den AR geschlossen zum Rücktritt auffordern! Wir können nicht bis zur regulären Mitgliederversammlung im Juni warten. Dieser AR hat tatenlos zugesehen wie Wagner & Schneider den Verein in einen Teufelskreis gesteuert haben. Er darf nun nicht über den nächsten Sportvorstand entscheiden! Zu wichtig wird dessen Aufgabe sein, uns zum Wiederaufstieg zu führen. In Form dieser Petition kann veranschaulicht werden, wie groß die Unzufriedenheit mit dem AR und der Unmut über das Vergraulen von RR ist.

Die Email Adresse für Mitgliedsnummern lautet: florian.pusch99@web.de


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 501 (484 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Αθλητισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα