Περιοχή: Κολωνία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Bisheriges Stadtlogo der Stadt Köln soll beibehalten werden

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Rat der Stadt Köln
21 5 σε Κολωνία
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

30/03/2022, 11:22 μ.μ.

Ich ziehe die Petition zurück, da ich innerhalb von einer Nacht soviele Anfeindungen persönlich erlebt habe! Meine Grundidee war ansich nur Kosten zu sparen und ein völlig überflüssiges Projekt zu stoppen.


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα