Médiá

Bisheriges Stadtlogo der Stadt Köln soll beibehalten werden

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Rat der Stadt Köln
21 5 v Kolín nad Rýnom
Navrhovateľ stiahol petíciu
  1. Zahájená marca 2022
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

30. 03. 2022, 23:22

Ich ziehe die Petition zurück, da ich innerhalb von einer Nacht soviele Anfeindungen persönlich erlebt habe! Meine Grundidee war ansich nur Kosten zu sparen und ein völlig überflüssiges Projekt zu stoppen.


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz