Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Blutspenden auch für Homosexuelle

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Gesundheitsminister Jens Spahn
203 199 σε Γερμανία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 02.09.2020
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

15/7/21, 6:07 π.μ. GMT-4

Προβολή εγγράφου

Liebe Unterstützende,

der Deutsche Bundestag hat das Anliegen der Petition geprüft. Der Petition konnte nicht entsprochen werden. Er folgte damit der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses. Die Stellungnahme des Petitionsausschusses finden Sie im Anhang.

Beste Grüße
das openPetition Team


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

2/9/20, 11:57 π.μ. GMT-4


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


19.06.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Petition fordert Ende des Blutspendeverbots für queere Männer


11.03.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Schluss mit der Sonderbehandlung bei der Blutspende!


10.03.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Grüne fordern: Schwule sollen Blut spenden dürfen


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα