Περιοχή: Falkensee
Κατασκευές

Falkensee, gerechter Straßenausbau / -Erschließung jetzt!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Heiko Müller
1.303 Υποστηρικτές 807 σε Falkensee
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 15.07.2019
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 11.07.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Die Petition ist bereit zur Übergabe

Ώρα 10.07.2019 11:40

Liebe Unterstützer,

der Bürgermeister ist aus seinem Urlaub zurück.
Heute wurde der Termin zur Übergabe der Petition von ihm bestätigt.
Am Montag, den 15.07.2019 / 14:00 Uhr, werden wir die gesammelten Unterschriften im Rathaus Falkensee übergeben.


Dringende Bitte um Unterstützung für landesweite Petition zum Falltyp Erschließungsstraße/Sandstraße

Ώρα 10.05.2019 11:50

Sehr geehrte Unterstützer,
ich möchte Sie nochmals um Ihren Zuspruch bitten. In unserer Angelegenheit hat sich Herr Skalla in Stahnsdorf des Themas in einem erweiterten Umfang angenommen. Er betrachtet das Thema mit Blick auf die Landtagswahl 2019 und hat seine Petition Brandenburg weit angelegt. Die Petition richtet sich an den Landtag Brandenburg.
Sie finden die Petition

„ Erschließungsbeiträge für erschlossene (!) Straßen sind ungerecht- Abschaffung sofort! "

u. a. auch über den Kurzlink: openpetition.de/!zlrgf .

Vielen Dank, wenn Sie sich noch einmal die Zeit nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Gerd Kirchner
Falkensee


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα