Περιοχή: Benndorf
Κοινωνική πολιτική

Cafe I like Benndorf am Standort belassen !

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Benndorfer Wohnungsbau Solar GmbH
254 Υποστηρικτικό

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

254 Υποστηρικτικό

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

29/12/2022, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


28/12/2020, 12:09 μ.μ.

Danke an Alle die so zahlreich unterstützt haben. Leider hat auch diese Petition nichts ändern können und das Café musste an einen anderen Standort umziehen.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

11.526 Υπογραφές
210 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα