Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Corona: Maskenpflicht in der Öffentlichkeit

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
178 Υποστηρικτές 179 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 16.04.2020 10:56

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 15.04.2020 21:34

Der ursprüngliche Text lautete
"Laut RTL-Umfrage sind 67% der Deutschen für eine Schutzmasken-Pflicht."
openPetition hat darauf hingewiesen, dass dieses Umfrage-Ergebnis nicht korrekt sei. Laut handelsblatt seien nur 57% der Deutschen für eine solche Pflicht.


Neuer Petitionstext: Der Anstieg der Neuinfektionen konnte gebremst werden.
Man gewinnt wertvolle Zeit, um die medizinischen Kapazitäten hochzufahren.
Doch was passiert, wenn die aktuellen Maßnahmen sukzessive wieder gelockert werden (müssen)?
Wenn man sie bis dahin nicht durch andere Maßnahmen ersetzt, werden die Neuinfektionen wieder genau so rasant ansteigen, wie zuvor.
Die Zeit des Lockdowns muss genutzt werden, um dem vorzubeugen.
Laut RTL-Umfrage handelsblatt sind 67% 57% der Deutschen für eine Schutzmasken-Pflicht. Doch die Politik spricht nicht einmal eine klare Empfehlung aus.
Quelle: www.handelsblatt.com/dpa/wirtschaft-handel-und-finanzen-virus-umfrage-mehrheit-fuer-maskenpflicht/25710122.html?ticket=ST-4997804-VD3dA7Nfiozmp7TGsuwe-ap6

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 29 (29 in Deutschland)


Die Petition befindet sich im Konflikt mit den Nutzungsbedingungen von openPetition

Ώρα 14.04.2020 15:53

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Diese Petition steht im Konflikt mit Punkt 1.4 der Nutzungsbedingungen für zulässige Petitionen.

Das Umfrageergebnis ist nicht korrekt: 57% sprechen sich für eine Schutzmaskenpflicht aus (www.handelsblatt.com/dpa/wirtschaft-handel-und-finanzen-virus-umfrage-mehrheit-fuer-maskenpflicht/25710122.html?ticket=ST-5538407-5S7bbt9WOMKsBCdwuLAf-ap5). Bitte korrigieren Sie die Zahl und fügen Sie eine Quelle ein. Herzlichen Dank!


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα