Περιοχή: Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg
Περιβάλλον

Der Finsterroter See ist in Gefahr! Helfen Sie mit, ihn zu erhalten.

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
2.279 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

2.279 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2017
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

31/10/2018, 1:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

6.115 Υπογραφές
43 ημέρες υπόλοιπο
5.807 Υπογραφές
347 ημέρες υπόλοιπο
5.487 Υπογραφές
13 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα