Περιοχή: Landkreis Passau
Κοινωνική πολιτική

Erhalt des Seniorenheimes Mariahilf Passau/Innstadt

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Diözese Passau
2.586 Υποστηρικτικό

Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα

2.586 Υποστηρικτικό

Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

11/03/2021, 9:46 μ.μ.

11.03.21: Papierunterschriften hinzugefügt.


Neuer Petitionstext:

Die Caritas Senioren- und Pflegeeirichtung Mariahilf in Passau/Innstadt wird lt. Diözesan-Caritasdirektor Michael Endres zum 31. Dezember 2024 geschlossen und eine (Mindest-)Sanierung kommt für das im Jahr 1967 und 1984 erbaute Haus nicht in Frage, da diese dem Caritasverband Defizite im Millionenbereich einbringen würde und daher unwirtschaftlich wäre.

Die 109 Bewohner des Seniorenheimes werden derzeit von einem Team bestehend aus 106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt und inmitten der Coronakrise vor vollendete Tatsachen gestellt.

Lt. Aussage von Caritasdirektor Michael Endres erwägt das Bistum und der Caritasverband nach der Schließung jedoch, daraus Wohnraum für Familien und Studenten nutzbar machen zu wollen.

Dies können und wollen wir nicht einfach so hinnehmen, sondern möchten dass das Seniorenheim weiter bestehen bleibt und kein Bewohner ein neues Zuhause und kein Mitarbeiter des Hauses einen neuen Arbeitsplatz zugewiesen bekommt.

Wir bitten die Bistumsleitung um Unterstützung beim Erhalt dieser Einrichtung.

Bitte unterstützen auch sie uns dabei und nehmen sie an dieser Petition teil.

Wir danken ihnen vielmals und wünschen Gesundheit, Glück und Gottes Segen.

Wir glauben dran!

Edit 11.03.21:---------------------------------

Alle Papierunterschriften wurden am 11.03.21 hinzugefügt, natürlich DSGVO-konform anonym. Die Unterschriften liegen in Papierform vor.

Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2.391


11/03/2021, 9:45 μ.μ.

11.03.21: Papierunterschriften hinzugefügt.


Neuer Petitionstext:

Die Caritas Senioren- und Pflegeeirichtung Mariahilf in Passau/Innstadt wird lt. Diözesan-Caritasdirektor Michael Endres zum 31. Dezember 2024 geschlossen und eine (Mindest-)Sanierung kommt für das im Jahr 1967 und 1984 erbaute Haus nicht in Frage, da diese dem Caritasverband Defizite im Millionenbereich einbringen würde und daher unwirtschaftlich wäre.

Die 109 Bewohner des Seniorenheimes werden derzeit von einem Team bestehend aus 106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt und inmitten der Coronakrise vor vollendete Tatsachen gestellt.

Lt. Aussage von Caritasdirektor Michael Endres erwägt das Bistum und der Caritasverband nach der Schließung jedoch, daraus Wohnraum für Familien und Studenten nutzbar machen zu wollen.

Dies können und wollen wir nicht einfach so hinnehmen, sondern möchten dass das Seniorenheim weiter bestehen bleibt und kein Bewohner ein neues Zuhause und kein Mitarbeiter des Hauses einen neuen Arbeitsplatz zugewiesen bekommt.

Wir bitten die Bistumsleitung um Unterstützung beim Erhalt dieser Einrichtung.

Bitte unterstützen auch sie uns dabei und nehmen sie an dieser Petition teil.

Wir danken ihnen vielmals und wünschen Gesundheit, Glück und Gottes Segen.

Wir glauben dran!

Edit 11.03.21:

Alle Papierunterschriften wurden hinzugefügt, natürlich DSGVO-konform anonym. Die Unterschriften liegen in Papierform vor.

Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2.391


27/01/2021, 11:57 μ.μ.

Mindestens 40 Zeichen? Ganz einfach: Minimale Textbearbeitung


Neuer Petitionstext:

Die Caritas Senioren- und Pflegeeirichtung Mariahilf in Passau/Innstadt wird lt. Diözesan-Caritasdirektor Michael Endres zum 31. Dezember 2024 geschlossen und eine (Mindest-)Sanierung kommt für das im Jahr 1967 und 1984 erbaute Haus nicht in Frage, da diese dem Caritasverband Defizite im Millionenbereich einbringen würde und daher unwirtschaftlich wäre.

Die 109 Bewohner des Seniorenheimes werden derzeit von einem Team bestehend aus 106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt und inmitten der Coronakrise vor vollendete Tatsachen gestellt.

Lt. Aussage von Caritasdirektor Michael Endres erwägt das Bistum und der Caritasverband nach der Schließung jedoch, daraus Wohnraum für Familien und Studenten nutzbar machen zu wollen.

Dies können und wollen wir nicht einfach so hinnehmen, sondern möchten dass das Seniorenheim weiter bestehen bleibt und kein Bewohner ein neues Zuhause und kein Mitarbeiter des Hauses einen neuen Arbeitsplatz,Arbeitsplatz zugewiesen bekommt.

Wir bitten die Bistumsleitung um Unterstützung beim Erhalt dieser Einrichtung.

Bitte unterstützen auch sie uns dabei und nehmen sie an dieser Petition teil.

Wir danken ihnen vielmals und wünschen Gesundheit, Glück und Gottes Segen.

Wir glauben dran!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 29 (16 in Landkreis Passau)


27/01/2021, 11:56 μ.μ.

Mindestens 40 Zeichen? Ganz einfach: Minimale Textbearbeitung


Neuer Petitionstext:

Die Caritas Senioren- und Pflegeeirichtung Mariahilf in Passau/Innstadt wird lt. Diözesan-Caritasdirektor Michael Endres zum 31. Dezember 2024 geschlossen und eine (Mindest-)Sanierung kommt für das im Jahr 1967 und 1984 erbaute Haus nicht in Frage, da diese dem Caritasverband Defizite im Millionenbereich einbringen würde und daher unwirtschaftlich wäre.

Die 109 Bewohner des Seniorenheimes werden derzeit von einem Team bestehend aus 106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt und inmitten der Coronakrise vor vollendete Tatsachen gestellt.

Lt. Aussage von Caritasdirektor Michael Endres erwägt das Bistum und der Caritasverband nach der Schließung jedoch, daraus Wohnraum für Familien und Studenten nutzbar machen zu wollen.

Dies können und wollen wir nicht einfach so hinnehmen, sondern möchten dass das Seniorenheim weiter bestehen bleibt und kein Bewohner ein neues Zuhause,Zuhause und kein Mitarbeiter des Hauses einen neuen Arbeitsplatz, zugewiesen bekommt.

Wir bitten die Bistumsleitung um Unterstützung beim Erhalt dieser Einrichtung.

Bitte unterstützen auch sie uns dabei und nehmen sie an dieser Petition teil.

Wir danken ihnen vielmals und wünschen Gesundheit, Glück und Gottes Segen.

Wir glauben dran!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 29 (16 in Landkreis Passau)


27/01/2021, 11:50 μ.μ.

Mindestens 40 Zeichen? Ganz einfach: Minimale Textbearbeitung


Neuer Petitionstext:

Die Caritas Senioren- und Pflegeeirichtung Mariahilf in Passau/Innstadt wird lt. Diözesan-Caritasdirektor Michael Endres zum 31. Dezember 2024 geschlossen und eine (Mindest-)Sanierung kommt für das im Jahr 1967 und 1984 erbaute Haus nicht in Frage, da diese dem Caritasverband Defizite im Millionenbereich einbringen würde und daher unwirtschaftlich wäre.

Die 109 Bewohner des SeniorenheimsSeniorenheimes werden derzeit von einem Team bestehend aus 106 Mitarbeiterinnen und MitarbeiterMitarbeitern versorgt und inmitten der Coronakrise vor vollendete Tatsachen gestellt.

Lt. Aussage von Caritasdirektor Michael Endres erwägt das Bistum und der Caritasverband nach der Schließung jedoch, daraus Wohnraum für Familien und Studenten nutzbar machen zu wollen.

Dies können und wollen wir nicht einfach so hinnehmen, sondern möchten dass das Seniorenheim weiter bestehen bleibt und kein Bewohner ein neues Zuhause, und  keinund kein Mitarbeiter des Hauses einen neuen Arbeitsplatz, zugewiesen bekommt.

Wir bitten die Bistumsleitung um Unterstützung beim Erhalt dieser Einrichtung.

Bitte unterstützen auch sie uns dabei und nehmen sie an dieser Petition teil.

Wir danken ihnen vielmals und wünschen Gesundheit, Glück und Gottes Segen.

Wir glauben dran!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 29 (16 in Landkreis Passau)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

11.843 Υπογραφές
127 ημέρες υπόλοιπο
3.824 Υπογραφές
45 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα