Περιβάλλον

Erhaltet unser grünes Spindlersfeld!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick
1.572 Υποστηρικτικό 1.259 σε Τρέπτου-Κάπενικ
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
1.572 Υποστηρικτικό 1.259 σε Τρέπτου-Κάπενικ
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 09.11.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

10/11/2022, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team30/08/2020, 9:42 μ.μ.

Da wir mittlerweile die Bestätigung der degewo haben, dass vor Q3 2021 keine Bauvorbereitenden Maßnahmen getroffen werden haben wir uns entschlossen diese Petition noch ein wenig weiter laufen zu lassen.


Neues Zeichnungsende: 14.09.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1508 (1210 in Berlin Treptow-Köpenick)


30/06/2020, 10:18 π.μ.

Aufgrund der Covid-19 Pandemie und deren Auswirkungen mussten wir das Sammeln der Unterschriften unterbrechen. Das wollen wir in den nächsten zwei Monaten nachholen.


Neues Zeichnungsende: 01.09.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1492 (1209 in Berlin Treptow-Köpenick)


27/11/2019, 10:00 π.μ.

Erweiterung der Petition zum erreichen des Bürgerantrages


Neues Zeichnungsende: 01.07.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1316 (1103 in Berlin Treptow-Köpenick)Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

5.903 Υπογραφές
26 ημέρες υπόλοιπο
5.397 Υπογραφές
179 ημέρες υπόλοιπο
4.644 Υπογραφές
178 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα