Περιοχή: Βολφχάγκεν
Επιτυχία
Περιβάλλον

Erhaltung der Landschaft Kampwiesen in der Vorstadt Wolfhagen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Reinhard Schaake
824 Υποστηρικτικό 523 σε Βολφχάγκεν

Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία

824 Υποστηρικτικό 523 σε Βολφχάγκεν

Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

24/06/2021, 8:24 μ.μ.

Gestern fand die 2. Sitzung des Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr statt.
Unter dem Punkt Unterrichtungen wurde vom 1. Stadtrat mitgeteilt das die Planungen für das Bauvorhaben Kampwiesen vom Planungsbüro nicht weiter verfolgt werden.


05/11/2020, 7:13 μ.μ.

Die Entscheidung über die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 76 in Wolfhagen Kernstadt wurde verschoben und wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr entschieden.


Neues Zeichnungsende: 31.03.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 787 (523 in Wolfhagen)


18/06/2020, 11:05 μ.μ.

Wir haben heute um 16:00 Uhr bei einem Termin beim Bürgermeister die Petition mit den Listen von 694 Unterstützende übergeben.
Da es noch keine Entscheidung gibt sammeln wir weiter Unterschriften.31/05/2020, 2:48 μ.μ.

Am Dienstag den 02.06.2020 kommt um 13:30 Uhr das HR Fernsehen und möchte einen Beitrag für die Hessenschau drehen.

Unterstützer sind herzlich willkommen!
___

Ein offener Brief wird am 02.06.2020 an die Mandatsträger der Stadt Wolfhagen abgegeben.

___

28.05.2020
Mehrere Stadtverordnete sehen sich vor einer Versammlung die Wiese an.
___

23.05.2020
Bürgermeister Reinhard Schaake besucht kurzfristig nach einer Einladung eines Anwohners das Gelände und spricht mit Ihnen.

___

Bericht in der HNA vom 23.02.2020

www.hna.de/lokales/wolfhagen/wolfhagen-ort54301/wolfhagen-autohaus-plant-erweiterung-widerstand-von-naturschuetzern-13774048.html#idAnchCommentsΠερισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

6.170 Υπογραφές
40 ημέρες υπόλοιπο
5.809 Υπογραφές
344 ημέρες υπόλοιπο
5.498 Υπογραφές
10 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα