Rajon : Turingia
Sport

Erlaubt die Einzelsportarten!

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Ministerpräsident Ramelow
15 11 në Turingia
Peticioni u tërhoq nga kërkuesi
  1. Filluar 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Die Petition wurde eingereicht

17.7.20, 2:32 e paradites GMT-4

Vielen Dank für die Unterstützung! Wir können jetzt bereits wieder einige Wochen unseren Sport ausüben.


Më shumë për temën Sport

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani