Športy

Erlaubt die Einzelsportarten!

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Ministerpräsident Ramelow
15 11 v Durínsko
Navrhovateľ stiahol petíciu
  1. Zahájená 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný


Viac o Športy

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz