Επιτυχία
Κοινωνική πολιτική

#freiefahrtfuerfreiwillige

Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag Mecklenburg-Vorpommern Petitionsausschuss
169 Υποστηρικτές 124 σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε Νοεμβρίου 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 06.07.2020
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

Rückmeldung des Ausschusses

Ώρα 29.07.2020 12:14

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen Pet.-Nr. 2020/00226 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 06.07.2020 15:00


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Mecklenburg-Vorpommern eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Änderungen an der Petition

Ώρα 12.11.2019 22:51

Der Name der Petition wurde aktualisiert


Neuer Titel: #freieFahrtfürfreiwillige
#freiefahrtfuerfreiwillige

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 5 (5 in Mecklenburg-Vorpommern)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα