Περιοχή: Λειψία
Παιδεία

Für den Erhalt von Druckern und Kopierern in den Bibliotheken der Uni Leipzig!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Universitätsbibliothek Leipzig
366 Υποστηρικτές
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 19.04.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Danke an alle Unterstützer!

Ώρα 25.03.2019 16:11

Inzwischen haben sich nicht nur Studentinnen und Studenten der Rechtswissenschaften unserer Petition angeschlossen. Auch der FSR KlaPhiRo hat offiziell zur Unterstützung aufgerufen. Außerdem hat sich der Referent für Lehre und Studium des StuRa Uni Leipzig eingeschaltet und mit uns gesprochen. Wir danken allen für die Unterstützung und hoffen auf weitere Verbreitung unseres Anliegens.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα