Πολιτισμός

Für eine bunte Kirchheimer Innenstadt!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Pascal Bader
253 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Änderungen an der Petition

Ώρα 10.06.2021 23:12

Der Petitionstext hat einige Fehler enthalten. Das ist nun ausgebessert worden. Der eigentliche Inhalt bleibt unberührt.


Neuer Petitionstext:

Laut dem Teckboten vom 03.06.2021 schreibt die Sondernutzungserlaubnis der Stadt Kirchheim/Teck den Wirten in der Innenstadt die Farbe ihrer SchirmeSonnenschirme vor. Was die falsche Farbe hat, muss geschlossen bleiben.bleiben - darf im "Optimalfall" nicht einmal auf dem Platz stehen. So will die Stadt ein einheitlicheres Stadtbild generieren,generiert werden, das auf Touristen und Besucher attraktiv wirken soll. Wie das in einer sowieso schon uneinheitlichen, aus alten,alten und schiefen Fachwerkhäusern bestehenden Innenstadt gelingen soll, bleibt fraglich.

Dies gestaltet sich vor allem für die im Zuge der Pandemie sowieso bereits finanziell angeschlagenen Betriebe,Betriebe dieproblematisch, da sie nun aus eigener Tasche für neue, weiße Sonnenschirme sorgen müssen, wenn sie ihre Gäste nicht in der Sonne braten lassen wollen. Dabei ist es den allermeisten Menschen vermutlich völlig egal ist,egal, welche Farbe Sonnenschirme haben! Viele nutzen die Buntheit der Schirme gar als Platzabgrenzung bei dicht aneinander liegenden Kneipen und Bars. In einem einfarbigem "Meer" aus weißen Sonnenschirmen wird es vielsomit schwieriger,um einiges schwerer, die "Reviere" der verschiedenen Lokale auseinanderzuhalten.

Link zum Artikel: www.teckbote.de/startseite_artikel,-in-der-kirchheimer-innenstadt-sind-nur-weisse-sonnenschirme-erlaubt-_arid,275660.htmlNeue Begründung:

Wir fordern eine dahingehende Änderung der Sondernutzungserlaubnis, in welcherdamit den Wirten völlige Freiheit über die Farbwahl ihrer Sonnenschirme zugestanden wird! Für eine bunte Innenstadt! Für Farbvielfalt! Gegen weiß-graue Tristesse!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 114


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition