Περιοχή: Βερολίνο

Gegen Bettler, Musikanten und Motz-Verkäufer in der U-Bahn

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Dr. Sigrid Nikutta (Vorsitzende)
17 Υποστηρικτές 12 σε Βερολίνο
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Περισσότερα για αυτό το θέμα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition