Περιοχή: Wartburgkreis
Επιτυχία
Ενέργεια

Gegen den Bau einer Kabelabschnittsstation bei Ettenhausen/ Lindigshof

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesnetzagentur und TransnetBW
1.047
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

24/9/21, 4:55 π.μ. GMT-4

Beitrag mdr Thüringen am 23.Sept. 2021, 21.28 Uhr:

Transnet plant um
SÜDLINK-BETREIBER GEBEN PLAN FÜR GROSSES
BAUWERK IN ETTENHAUSEN AUF

Nochmals im Namen aller Einwohner aus Ettenhausen und sicher auch aus
unseren Nachbargemeinden ein
HERZLICHES DANKESCHÖN
an alle, die uns unterstützt haben!!!


Die Petition befindet sich in der Prüfung beim Empfänger

30/7/21, 9:42 π.μ. GMT-4

Ein herzliches Hallo an alle,
leider bisher noch keine Antwort von der Bundesnetzagentur.
ABER (!) nach Auskunft TransnetBW soll voraussichtlich der Suchraum für den Standort der Kabelabschnittsstation nun erweitert werden. Demnach könnten neue Standorte für die KAS herausgefiltert und analysiert werden.
Für uns ein Hoffnungszeichen!!!


Die Petition befindet sich in der Prüfung beim Empfänger

20/4/21, 4:58 π.μ. GMT-4

Wir haben von der Bundesnetzagentur bislang noch keine weitere Mitteilung erhalten.
Einem MDR-Bericht zufolge soll die Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen längere Zeit in Anspruch nehmen.
Sobald ein Ergebnis vorliegt, werde ich entsprechend informieren.
Allen Unterstützern eine gute (vorallem gesunde) Zeit +
mit freundlichen Grüßen
Renate Lämmerhirt


Die Petition wurde eingereicht

26/3/21, 5:38 π.μ. GMT-4

Ein freundliches Hallo an alle, die uns unterstützt haben,

unsere Petition wurde fristgerecht mit der Stellungnahme des Ortsteiles Ettenhausen zum Vorhaben -Bau einer Kabelabschnittsstation- bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Nun müssen wir abwarten, bis alles geprüft ist.

An alle, die durch die Unterschrift ihre Unterstützung geleistet haben, sage ich hiermit auch im Namen des Ortsteilrates Ettenhausen und unserer Einwohner HERZLICHEN DANK!!!

Renate Lämmerhirt


Περισσότερα για αυτό το θέμα Ενέργεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα