Επιτυχία
Αθλητισμός

Gegen die teilweise Schließung des Hallenbad Sandkamp - für den ganzjährigen Betrieb!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Rat der Stadt
1.620 Υποστηρικτές 1.179 σε Βόλφσμπουργκ
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 29.03.2020 23:10

Hallo zusammen,
bei der Ratssitzung am 24.03.2020 wurde zu unseren Gunsten abgestimmt.
Das Hallenbad Sandkamp bleibt auch während der Freibadsaison für die Vereine geöffnet. So kann das Training und die Schwimmausbildung unter besten Bedingungen fortgeführt werden.
Vielen Dank für Euer aller Unterstützung.


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 29.03.2020 23:01

Hallo zusammen,
die Petition haben wir direkt per Mail am 23.03.2020 per Mail eingereicht.
Die Wolfsburger Zeitungen haben darüber am 24.03.2020 berichtet.


Zwischenstandsbericht

Ώρα 01.03.2020 21:43

Hallo liebe Unterstützer,
in enger Zusammenarbeit mit den Wolfsburger Schwimmvereinen haben wir schon fast unser Ziel erreicht. Und auch wenn die Politik inzwischen sehr Positiv unserem Anliegen gegenübersteht, bitte ich alle nicht nachzulassen.
Uns fehlen noch etwa 400 Stimmen aus dem Raum Wolfsburg, auch alle anderen Unterschriften helfen ein eindeutiges Zeichen zu setzen.
Περισσότερα για αυτό το θέμα Αθλητισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα