Περιοχή: Γερμανία
Εικόνα της αναφοράς Grundsätzliches Verbot von Müllexporten
Περιβάλλον

Grundsätzliches Verbot von Müllexporten

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des deutschen Bundestages
35 Υποστηρικτικό 34 σε Γερμανία
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
35 Υποστηρικτικό 34 σε Γερμανία
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

01/05/2021, 12:36 μ.μ.

Obwohl das Thema aus vielen guten Gründen seine Berechtigung hat, wird sie von zu wenigen Menschen mit unterstützt. Somit macht eine Weiterverfolgung keinen Sinn, da objektiv gesehen mit jetzt gerade mal 31 Sympathisanten, ein Erfolg nicht möglich ist.
Also weiter so mit verbrecherischen Wirtschaftshandlungen, die uns eines Tages gewaltig um die Ohren fliegen werden.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

5.621 Υπογραφές
101 ημέρες υπόλοιπο
5.071 Υπογραφές
100 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα