Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Höhere Priorität des Kinder- und Jugendschutzes während der Corona-Pandemie!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesregierung und Landesregierungen
189 187 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

18/6/21, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Notbetreuungssituation in Berlin & Hamburg

27/4/20, 11:14 π.μ. GMT-4

Hallo zusammen,

Es hat sich in den Bundesländern schon etwas getan. Die Notbetreuung wurde erweitert. Alleinerziehende werden nun ebenfalls berücksichtigt.

Trotzdem wünschen wir uns eine bundesweit einheitliche Stellungnahme sowie eine stärkere Präsenz unserer Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey zu diesem wichtigen Thema!

FÜR HAMBURG:
Stand 21.4.2020
www.hamburg.de/coronavirus/kita/

Auszug:
Die Notbetreuung in den Kitas steht Eltern zur Verfügung, deren Tätigkeit für die Daseinsfürsorge und die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen oder der Sicherheit (zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus, Pflege, Eingliederungshilfe, Versorgungsbetriebe) notwendig ist, wenn sie keine Alternativbetreuung ihrer Kinder organisieren können. Kindern von Alleinerziehenden sowie Kindern mit einem dringlichen sozialpädagogischen Förderbedarf steht das Notbetreuungsangebot ebenfalls zur Verfügung. In begründeten Einzelfällen kann eine Betreuung auch in anders gelagerten individuellen Notlagen erfolgen. Die Darlegungspflicht, ob eine Betreuung unbedingt erforderlich ist, obliegt letztlich Ihnen als Eltern.

FÜR BERLIN:
Auf dieser Seite ist ein Link der Liste zu systemrelevanten Berufen einzusehen, gültig ab 27.4.2020

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/

Trägerinformation
www.gew-berlin.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/be/Corona/11.-Tr--gerinformation-1.0.pdf

Bitte seht nach, dass wir die Auszüge nicht für alle Bundesländer zur Verfügung gestellt haben. Arbeit und Kinderbetreuung ist einfach herausfordernd :).

Viele Grüße und bleibt alle bitte gesund,
Familie Kohls


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα