Περιοχή: Γερμανία
Επιτυχία
Υγεία

Impfstoff für Bosnien

Η αναφορά απευθύνεται σε
Außenminister Heiko Maas
40 Υποστηρικτές 37 σε Γερμανία
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε Απριλίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 06.07.2021 07:45

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

das Auswärtige Amt hat bisher nicht geantwortet, aber gestern hat die Bundeskanzlerin auf dem Westbalkangipfel in Berlin 3 Millionen Impfdosen für Bosnien-Herzegowina, Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Kosovo und Montenegro versprochen (Quelle: www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/westbalkan-gipfel-1939554).

Da haben wir vielleicht auch ein wenig dazu beigetragen, dass dies endlich erfolgt ist. Und es entspricht ungefähr unserer Forderung!

Vielen Dank nochmal!

Heinz Gockel


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 13.06.2021 10:40

Liebe Unterstützende,
die Petition wurde am 26.5.21 im Außenministerium mit Unterschrift aus dem Büro in Empfang genommen. Seitdem habe ich noch nichts weiter gehört.
Ich werde mich wieder melden.
Heinz Gockel


Die Petition ist bereit zur Übergabe - Abschluss der Petition

Ώρα 22.05.2021 12:26

Hallo liebe UnterstützerInnen der Petition,
heute habe ich die Petition beendet und die Listen (aus zwei Portalen) an den Außenminister per „Einschreiben eigenhändig“ geschickt. Wir haben 170 Unterschriften erhalten. Das ist vielleicht nicht viel, aber die Zeit ist günstig, wo über Impfstoff für ärmere Länder diskutiert wird. Außerdem ist Wahlkampf und der Minister ist um gute öffentliche Meinung bemüht (siehe seine Israel-Reise).
Im Anschreiben habe ich vorgeschlagen, zivile Organisationen in Bosnien mit der Weitergabe der Spende zu beauftragen, damit diese auch wirklich die Bevölkerung (Krankenhäuser) erreichen.
Auch wenn es nicht zu der geforderten Spende kommen sollte, ist unsere Aktion sicherlich ein Beitrag und ein Anstoß, den Blick auf den oft vergessenen Westbalkan und besonders auf Bosnien zu richten.
Allen UnterzeichnerInnen ein herzliches Dankeschön. Ich werde berichten, wenn es eine Reaktion auf unsere Petition gibt.

Mit freundlichem Gruß
Heinz Gockel


Änderungen an der Petition

Ώρα 22.05.2021 11:46

Sammlung stagniert seit Tagen; Einreichung in der aktuellen Situation jetzt sinnvoll.


Neues Zeichnungsende: 22.05.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 40 (37 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition