Ενέργεια

Innehalten mit der übereilten und konzeptionslosen Energiewende–für Besonnenheit und Effizienz - ll

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag, Petitionsausschuss Konrad-Adenauer-Str. 3, 70173 Stuttgar
1.569 Υποστηρικτικό

Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.

1.569 Υποστηρικτικό

Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.

  1. Ξεκίνησε 2013
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

07/08/2014, 1:08 μ.μ.

Der Eingang der Petition beim Landtag von Baden-Württemberg wurde am 29.7.2014 bestätigt und ist beim Petitionsausschuss in Bearbeitung.
Die Vorsitzende des Petitionsausschusses wird uns über die Erledigung der Petition unterrichten.


26/06/2014, 8:11 μ.μ.

Die Petitions wurde eingereicht, Wir werden am 28.6.in Fellbach/ Stuttgat bei der Verransaltung
von NABU un BUND eine Aktion machen und unter anderem auf unsere Petition aufmerksam zu machen. Wir freuen uns auf jede unterstützunge

Beginn der Veranstaltung ist 9:30 Uhr. Siehe auch:

Wir tereffen uns um 8:45 Uhr wer teilenhmen will bitte melden. verein@mensch-natur-bw.de
04/12/2013, 11:05 π.μ.

Information über Unterstützung im 1. Durchgang: 2845 haben die Petition im 1. Durchgang unterzeichnet.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Petition weiterverbreiten und um Unterstützung werben. Wenn Sie eine Homepage haben, helfen Sie uns sehr, wenn sie den neuen Link veröffentlichen.

Bitte unterzeichnen Sie nicht 2 mal, da wir die doppelten Unterschriften löschen müssen.

Herzlichen Dank
Verein Mensch Natur e.V.
Neuer Petitionstext: Diese Petition wurde im 1. Durchgang bereits von über 2060 2845 Unterzeichnern unterstützt!

Hier der Link zum 1. Durchgang: www.openpetition.de/petition/online/innehalten-mit-der-uebereilten-und-konzeptionslosen-energiewende-fuer-besonnenheit-und-effizienz

Wir sind gegen eine von Ideologie und Lobbyismus gesteuerte Energiewende.

Wir wollen keine Industrialisierung unserer Lebens- und Naturräume.

Unsere Gesundheit und Lebensqualität darf nicht einseitigen Wirtschaftsinteressen geopfert werden.

Wir wollen eine mensch- und naturverträgliche Energieerzeugung.

Wir wollen mehr Effektivität und Achtsamkeit beim Energieeinsatz und Energieverbrauch.

Wir wollen ökonomisch und ökologisch vernünftige Alternativen.

Wir wollen, dass die Errungenschaften und Wertestandards des Natur- und Landschaftsschutzes gewahrt und respektiert werden. Wir wenden uns gegen den Ausverkauf unserer Lebens- und Naturräume im Namen einer vermeintlichen Ökostromerzeugung.

Wir fordern ein nachhaltiges, umsichtiges und tragfähiges Energiekonzept, das der
ganzheitlichen Verantwortung für Natur und Gesellschaft gerecht wird.

Diese Petition wurde vom Verein Mensch Natur www.mensch-natur-bw.de initiiert und wird von der Bundesinitiative für Besonnenheit in der Energiepolitik Vernunftkraft unterstützt www.vernunftkraft.de


Περισσότερα για αυτό το θέμα Ενέργεια

1.691 Υπογραφές
103 ημέρες υπόλοιπο
826 Υπογραφές
15 ημέρες υπόλοιπο
672 Υπογραφές
225 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα