Περιοχή: Bundesrepublik Deutschland
Επιτυχία
Μεταφορές

Installation von Wartehäuschen am Bahnhaltepunkt St. Afra, 86415 Mering

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutsche Bahn
137 Υποστηρικτές
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε 2014
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα