Rajon : Bundesrepublik Deutschland
Sukses
Trafik&transport

Installation von Wartehäuschen am Bahnhaltepunkt St. Afra, 86415 Mering

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Deutsche Bahn
137 mbështetësit
Peticioni ka kontribuar në suksesin
  1. Filluar 2014
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. Sukses

Peticioni ishte i suksesshëm!


Më shumë për temën Trafik&transport

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani