Περιοχή: Λύνεμπουργκ
Περιβάλλον

JA + JETZT GRÜNGÜRTEL Lüneburg langfristig sichern ! Unterschriftensammlung

Η αναφορά απευθύνεται σε
Kommunalpolitik Lüneburg
832 602 σε Λύνεμπουργκ
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Απριλίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

31/8/22, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Jetzt haben wir über eintausend Unterschriften!

15/8/21, 4:03 μ.μ. GMT-4

Liebe Menschen, die ihr unterschrieben habt,

es gibt eine gute Nachricht: Auf Postkarten, papiernen Unterschriftenlisten und online haben bis jetzt mehr als eintausend Menschen den Petitionstext unterschrieben. wir werden aber in den nächsten Wochen weitersammeln, auch bei Infoständen in der Innenstadt und bei Versammlungen. Wir sind dankbar, wenn Ihr Freunde und Bekannte auf diese Petition ansprecht.

BI Grüngürtel in Lüneburg


Unsere Unterschriftenkampagne hat begonnen!

14/5/21, 1:20 μ.μ. GMT-4

Nun ist es soweit. Wir haben angefangen Unterschriften zu sammeln. Digital und Analog. Damit der Grüngürtel um Lüneburg unter Schutz gestellt werden kann, benötigen wir Ihre Unterstützung und hoffen auf rege Teilnahme. Nur so haben wir die Chance den Grüngürtel auch für nachfolgende Generationen zu erhalten. cb


Bald geht es los!

25/4/21, 5:06 π.μ. GMT-4

Hallo liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen.

In ein paar Tagen startet unsere Unterschriftensammlung um den Grüngürtel rund um
Lüneburg rechtlich langfristig zu schützen.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα