Κατασκευές

Kein 23-Meter-Bettenturm am Kronberger Bahnhof

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadtverordnetenversammlung
1.725 Υποστηρικτικό 1.433 σε Κρόνμπεργκ ιμ Τάουνους

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

1.725 Υποστηρικτικό 1.433 σε Κρόνμπεργκ ιμ Τάουνους

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

12/10/2018, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


17/02/2016, 11:58 π.μ.

Liebe Unterzeichner der Unterschriften-Aktion gegen das 23m hohe Hotel in Kronberg!

Wir haben 1.705 Unterschriften am 15.2.2016 an den Kronberger Bürgermeister Temmen übergeben.

Zusätzlich hat die Stadtverordnete der kommunalen Wählergemeinschaft „KfB-Kronberg für die Bürger“, Dr. Heide-Margaret Esen-Baur, am 12.2.2016 einen Antrag auf einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht Frankfurt gestellt, weil per Dringlichkeitsantrag die Entscheidung zum Bebauungsplan noch vor der Kommunalwahl am 6.3.2016 gefällt werden sollte.

Entgegen der bisherigen Planung wird der Bebauungsplan jetzt jedoch am 18.2.2016 NICHT entschieden, weil der Magistrat die Vorlage kurzfristig von der Tagesordnung genommen hat. Er behält sich jedoch vor, das Thema im Rahmen einer Sondersitzung entscheiden zu lassen.

Aktuelle Informationen finden Sie weiterhin auf der Presse-Seite der PfK-Webseite: www.perspektiven-kronberg.de/#!presse/cwle

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung !

Mit freundlichen Grüßen
Berthold Hackl
www.perspektiven-kronberg.de25/09/2015, 2:44 π.μ.


openPetition hat heute von den gewählten Vertretern von Stadtverordnetenversammlung Kronberg im Taunus eine persönliche Stellungnahme eingefordert, weil die Petition das Quorum von 450 Unterschriften aus Kronberg im Taunus erreicht hat.


Damit verstärken wir die Wirksamkeit der Petition, stoßen die öffentliche Debatte an und sorgen für mehr Transparenz.


Die Stellungnahmen veröffentlichen wir hier:
www.openpetition.de/petition/stellungnahme/kein-23-meter-bettenturm-am-kronberger-bahnhof


Was können Sie tun?

Bleiben Sie auf dem Laufenden, verfolgen Sie in den nächsten Tagen die eintreffenden Stellungnahmen.

Sie haben die Möglichkeit, einen der gewählten Vertreter zu kontaktieren? Sprechen Sie ihn oder sie auf die vorhandene oder noch fehlende Stellungnahme an.Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

4.984 Υπογραφές
222 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα