• Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

    në 01/02/2020 08:59

    Der Protest der Bürgerinitiative hat den Rat der Stadt Stade genug Argumente zum Erhalt der Camper Höhe geliefert. Die geplante Bebauung ist gestoppt.

    Danke an für Eure Unterstützung.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International