Region: Stade
Framgång
Konstruktion

Keine Bebauung der Camper Höhe

Initiativtagaren är inte offentlig
Petitionen är riktat mot
Rat der Stadt Stade
65 Supportrar 42 i Stade
Petitionen har bidragit till framgången
  1. Startad 2018
  2. Insamlingen är klar
  3. Inlämnad
  4. Dialog
  5. Framgång

Petitionen var framgångsrik!

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Kl 1.2.2020 08:59

Der Protest der Bürgerinitiative hat den Rat der Stadt Stade genug Argumente zum Erhalt der Camper Höhe geliefert. Die geplante Bebauung ist gestoppt.

Danke an für Eure Unterstützung.


Mer om ämnet Konstruktion

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International