Rajon : Landshut
Ndërtim

Keine Großküche im Wohngebiet

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Oberbürgermeister Alexander Putz
196 Mbështetëse 182 në Landshut

Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.

196 Mbështetëse 182 në Landshut

Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.

  1. Filluar 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

01.11.2021, 01:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani