Περιβάλλον

Keine weiteren Windkraftanlagen in den Wäldern des Nordsaarlandes und an der bewaldeten Landesgrenze

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Helmut Harth
534 Υποστηρικτές 219 σε Λόσχαϊμ αμ Ζέε
55% του 400 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 6 Wochen
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Änderungen an der Petition

Ώρα 17.10.2021 20:27

Aufgrund aktueller Verzögerungen im Planungsverfahren des Windparks kann die Zeichnungsfrist verlängert werden.


Neues Zeichnungsende: 30.11.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 534 (219 in Losheim am See)


Petition in Zeichnung - Jede Unterschrift zählt....

Ώρα 04.10.2021 15:14

Nachdem die Petition etwas ins Stocken geraten ist, hier ein wichtiger Hinweis vor allem an die Losheimer Unterstützer:
Jede Unterschrift zählt! D.h. auch mehrere Familienmitglieder multiplizieren mit ihrer Unterschrift unseren Erfolg.

Viele Grüße und Danke für die UnterstützungPetition in Zeichnung - Die Hälfte ist fast erreicht...

Ώρα 17.09.2021 11:48

Die Hälfte der Losheimer Stimmen zum erreichen der 400er Marke ist fast erreicht.
In der Landtagsdebatte am vergangenen Mittwoch hat sich erfreulicherweise auch die CDU durch den Abgeordneten Stefan Thielen klar positioniert, der sich in seiner Plenarrede für die CDU-Fraktion klar zum Waldgesetz bekannt und auch das Ziel geäußert hat, dass über die Landesplanung für allen Wald im gesamten Saarland die gleichen Restriktionen gelten sollten, was auch begeisterte Zustimmung in der Fraktion der Linken hervorgerufen hat.

Nur durch häufige Präsenz in der saarländischen Bevölkerung besteht die Chance, das Thema weiterhin auch politisch zu diskutieren.

Deshalb:
Teilen,Teilen,Teilen.
Nur so können wir mit unserem gemeinsamen Anliegen Erfolg verbuchen.
Parallel gibt es bereits intensiven Austausch mit Nabu und anderen Naturschutuorganisationen. Weitere Informationen en folgen hier und auch auf der Homepage der BI
www.zukunft-schwarzwälder-hochwald.de
Wer uns langfristig unterstützen möchte, findet dort auch Mitgliedsanträge.
Zusammen können wir Vieles bewegen!
Herzlichen Dank für die Unterstützung


Änderungen an der Petition

Ώρα 16.09.2021 19:38

Zeitliche Verschiebung der zu erwartenden Gemeinderatsentscheidungen


Neues Zeichnungsende: 31.10.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 472 (193 in Losheim am See)

Petition in Zeichnung - Bewegung in der saarländischen Regierung zum Thema Windenergie

Ώρα 08.09.2021 19:50

Offensichtlich werden kurz vor der Wahl einige Politiker sensibel für dieses komplexe Thema. In aktuellen Pressemitteilungen bekommt Anke Rehlinger sozusagen Gegenwind zum Energiefahrplan 2030 der den schonungslosen Ausbau der Windenergie vorsieht.
CDU und auch FDP beziehen Gegeposition und in eigenen Reihen der SPD finden sich auch viele Kritiker.
Die Hoffnung in unserer Sache eine sinnlose Abholzung von Wald als Lebensraum für Flora und Fauna, nicht zuletzt als Erholungs- und Regenerationsort für den Menschen selbst, zu verhindern bleibt.
Wir geben nicht auf....
und nochmal der Hinweis Teilen,Teilen,Teilen.
Nur so können wir mit unserem gemeinsamen Anliegen Erfolg verbuchen.
Parallel gibt es bereits intensiven Austausch mit Nabu und anderen Naturschutuorganisationen. Weitere Informationen en folgen hier und auch auf der Homepage der BI
www.zukumft-schwarzwälder-hochwald.de
Wer uns langfristig unterstützen möchte, findet dort auch Mitgliedsanträge.
Zusammen können wir Vieles bewegen!
Herzlichen Dank für die UnterstützungΠερισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition