Rajon : Dyzeldorfi
Kulturë

Kulturzentrum Creamcheese Im Ratinger Hof

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Stadtrat
972 Mbështetëse 657 në Dyzeldorfi

Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.

972 Mbështetëse 657 në Dyzeldorfi

Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.

  1. Filluar 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

26.09.2021, 02:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-TeamMë shumë për temën Kulturë

6 389 nënshkrimet
15 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani