Επιτυχία
Πολιτικά δικαιώματα

Lärmbegrenzung Herosé-Park, Seeuferweg, Seestraße und Seerheinpromenade

Η αναφορά απευθύνεται σε
OB der Stadt Konstanz
36 Υποστηρικτές 24 σε Κωνσταντία (νομός)
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε Αυγούστου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 08.04.2021 10:29

Der Gemeinderat hat in seiner März-Sitzung der Einstellung von 2 zusätzlichen KOD-Mitarbeitern zugestimmt; außerdem wurde ein Verbot von Trinkspielen und Musik erlassen.
Wir werden die Einhaltung weiter aufmerksam verfolgenDie Petition wurde eingereicht

Ώρα 02.10.2020 09:46

Der OB hat nicht den geforderten Maßnahmenplan vorgelegt und sein Versprechen, beim Gemeinderat die Aufstockung des KOD zu beantragen, gebrochen. Deshalb wird überprüft, wie unsere Forderungen mittels Klage durchgesetzt werden können.


Änderungen an der Petition

Ώρα 16.08.2020 18:52

Es hat sich ein ein Grammatikfehler eingeschlichen.


Neuer Petitionstext: • Wir fordern die Stadtverwaltung deshalb auf, innerhalb 14 Tagen Maßnahmen zu ergreifen und dafür zu sorgen, dass das Konstanzer Ortsrecht III/1 (Umweltschutz & Polizeiverordnung) zur Einhaltung der Nachtruhe wirksam durchgesetzt wird.
• Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass sich diese Petition nicht gegen die Mitbürgern richtet ist, richtet, die die verbriefte Nachtruhe der Anrainer o.g. Zonen respektieren.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 18 (15 in Landkreis Konstanz)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα