Kultura

Landesgartenschau / BUGA in Ingelheim

Podnesena je peticija
Oberbürgermeister Ralf Claus
290 Potpisnici 219 u Ingelheim am Rhein
Zbirka je završena
  1. Pokrenut veljače 2020
  2. Zbirka je završena
  3. Pripremite predaju
  4. Dijalog s primateljem
  5. Odluka

Više o ovoj temi Kultura

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International