Περιοχή: Γερμανία
Επιτυχία
Κοινωνική πολιτική

Mehr Geld für Caritas-Beschäftigte

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Arbeitgeber Caritas
15.751
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2014
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

7/12/14, 10:31 π.μ. GMT-5

Liebe Unterstützer!
Erstmalig wurden Verhandlungen im Dritten Weg der Caritas von einer "Petition" begleitet. Bei 15.747 Unterschriften kann man wohl von einem Erfolg sprechen in einem Bereich, in dem Arbeitskampf nicht gestattet und Beschäftigte nur schwer zu mobilisieren sind.
Die Zahl hat jedenfalls auf Dienstgeberseite großen Eindruck gemacht!
Auf der Bundesebene und in vier Regionen wurden Tarifergebnisse erzielt.
In zwei weiteren Regionen (Ost und Nord) laufen die Verhandlungen noch. Die Kampagne wird dort in anderer Form fortgesetzt (Demonstrationen, Unterschriftenaktionen, ...). Unter anderem auch durch diese Petition motiviert, wagen es Mitarbeitende aus dem Sozialbereich endlich für ihre Sache Flagge zu zeigen.
Ihnen allen ganz herzlichen Dank!
Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα