Περιοχή: Hatten
Περιβάλλον

Mehr Mülleimer an öffentlichen Plätzen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinderat Hatten
52 Υποστηρικτές 17 σε Hatten
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Νοεμβρίου 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 27.05.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 05.12.2019 18:34

Wir hatten erhebliche Grammatikalische Fehler in unserem Text... ;)


Neuer Petitionstext: Wir finden, dass zu viel Müll in die Umwelt gelangt. Daher fordern wir, dass es mehr Mülleimer an öffentlichen Plätze Plätzen wie beispielsweise Parkanlagen, Marktplätze, Marktplätzen, Straßengräben oder auch Bushaltestellen. Außerdem fordern wir, Bushaltestellen gibt. Außerdem, dass alte oder auch beschädigte Mülleimer ausgetauscht oder restauriert werden. Zusätzlich fordern wir, dass Mülleimer regelmäßiger geleert werden müssen.
werden.


Neue Begründung: Durch den Fakt, dass Daher,dass es zu wenige Mülleimer an öffentlichen Plätzen gibt, werfen viele Menschen ihren Müll in die Umgebung. Durch die Restaurierung oder Ersetzung der Mülleimer, würde dieses Verhalten geändert werden. Wir sehen den rumliegenden Müll als Störung, da es üble Gerüche erzeugt und schlecht aussieht. Außerdem ist es schlecht für die Umwelt und die Tiere, die in ihr leben.
-Durch eine einfache Online Unterschrift könnten sie unser Vorhaben unterstützen. Vielen Dank!

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 38 (17 in Hatten)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα