Περιοχή: Σάαρλαντ
Πολιτικά δικαιώματα

Mehr Transparenz - Schluss mit geheimen Ausschusssitzungen!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Saarländischer Landtag
41 Υποστηρικτικό 11 σε Σάαρλαντ

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

41 Υποστηρικτικό 11 σε Σάαρλαντ

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

28/04/2021, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

20.869 Υπογραφές
10 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα