Περιοχή: Έσση
Στέγαση

Mietenstopp für Alle

Η αναφορά απευθύνεται σε
Hessischen Landtag
3.843 Υποστηρικτικό 3.426 σε Έσση

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

3.843 Υποστηρικτικό 3.426 σε Έσση

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 01.07.2021
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

01/10/2023, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team01/04/2021, 1:01 μ.μ.

Die Corona-Pandemie schränkt das öffentliche Leben und die politischen Aktivitäten weiterhin stark ein - deshalb haben wir uns entschlossen, die Petition bis Ende September zu verlängern! Wir hoffen, dass es in den Sommermonaten endlich besser möglich ist, Aktivitäten in der Fläche anzustoßen und umzusetzen. Du willst helfen? Alle Infos und Materialien findest Du auf unserer Webseite petition-mietenstopp.de


Neues Zeichnungsende: 30.09.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2.668 (2.415 in Hessen)25/01/2021, 6:23 μ.μ.

Aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie konnte die Kampagne nicht wie geplant vorbereitet werden: alle Akteure mussten ihre Schwerpunkte und Arbeitskapazitäten den dringenderen Entwicklungen und Lösungen widmen – insbesondere dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Partner:innen. Auch die Sammlung der Unterschriften, die schwerpunktmäßig im ersten Quartal 2021 durchgeführt werden sollte, wird nur in stark eingeschränktem Maße möglich sein. Daher haben wir uns entschlossen, die Frist bis Ende Mai zu verlängern, in der Hoffnung, dass zumindest im Mai eine persönliche Ansprache und Unterschriftensammlung möglich sein wird. Sollte die Pandemie auch dann noch starke Kontakteinschränkungen erforderlich machen, behalten wir und vor, die Frist erneut zu verlängern.


Neues Zeichnungsende: 31.05.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1.810 (1.658 in Hessen)Περισσότερα για αυτό το θέμα Στέγαση

1.228 Υπογραφές
38 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα