Περιοχή: Ιένα
Πολιτισμός

MKS Jena: Unterricht online fortführen und Honorarlehrer weiterbeschäftigen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt Jena & Eigenbetrieb JenaKultur
1.142 Υποστηρικτικό 601 σε Ιένα

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

1.142 Υποστηρικτικό 601 σε Ιένα

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

16/05/2021, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team18/04/2020, 4:18 μ.μ.

18.04.2020: Ergänzungen im Text vorgenommen


Neue Begründung: 1. Für die Kinder wäre es sehr bedauerlich, würde der große Bereich Instrumentalunterricht nicht fortgeführt werden. In den vergangenen Wochen wurden bereits von ca. 50 Lehrern der MKS erfolgreich alternative kontaktlose Unterrichtsmethoden per Video-Chat durchgeführt. Dies stieß auf positive Resonanz bei den Schülern und ihren Eltern. Gerade in der aktuellen Lage mit geschlossenen allgemeinbildenden Schulen ist jedes Bildungsangebot wichtig und vor allem bei jüngeren Kindern eine längere Unterbrechung mit einem erheblichen Verlust an musikalischer Entwicklung verbunden.
2. Zudem enthalten die zugrundeliegenden Unterrichtsverträge (MKS/Eltern) bzw. Honorarlehrverträge (MKS/Honorarlehrer) weder Angaben zum Unterrichtsort noch zur Unterrichtsform. Falls dazu dennoch eine Vertragsänderung notwendig wäre, muss diese schnell und unkompliziert im laufenden Betrieb passieren. Ein Abwarten auf einen Stadtratsbeschluss Ende Mai ist nicht hinnehmbar. Viel größere bürokratische Hürden
wurden in den letzten Wochen ad hoc ausgeräumt.
3. Der Eigenbetrieb JenaKultur trägt eine soziale Verantwortung für seine Honorarlehrer. Er kann nicht freiwillig auf Unterrichtsgebühren verzichten und gleichzeitig die oftmals geringverdienenden Honorarlehrer in eine ungewisse Zukunft entlassen. Hier muss JenaKultur die über Jahre gewachsenen Unterrichtsstrukturen sichern.
sichern. Eine Aussetzung des Unterrichts könnte ausserdem zu einer dauerhaften Abwanderung von Schülern und Honorarkräften führen.
---
Weitere Unterstützer dieser Petition:
Deutscher Tonkünstlerverband (DTKV) - Landesverband Thüringen e.V.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 5 (5 in Jena)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

9.881 Υπογραφές
79 ημέρες υπόλοιπο
6.387 Υπογραφές
18 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα