Περιοχή: Landkreis Augsburg
Περιβάλλον

Naturfreunde rettet den Kobelwald! Kein Wendehammer, keine Asphaltierung im Landschaftsschutzgebiet!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bayerischer Landtag
566 Υποστηρικτές
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 11.07.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 10.07.2019 15:14

An alle Unterstützer

Die Petition wurde von uns im Mai eingereicht.

Das Vorhaben wurde am 4. Juli dank der zahlreichen Gegenstimmen der Opposition (Freie Wähler, Die Grünen und der SPD) vom Stadtrat Neusäß abgelehnt.
Wie es weitergeht, bleibt abzuwarten.

Wir, die sieben Anliegerfamilien der Waldstraße, die sich stets gegen den Wendehammer ausgesprochen haben, danken Ihnen herzlich für Ihre bisherige Unterstützung.
Wir hoffen auch in Zukunft auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen, was den Erhalt und Schutz des Kobelwaldes betrifft.

mit freundlichen Grüßen
Ihre Interessengemeinschaft Waldstraße


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα