Κοινωνική πολιτική

Öffnung der Tagespflegen für ältere Mitbürger

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Sozialministerin Dr. Carola Reimann
40 Υποστηρικτές 22 σε Κάτω Σαξωνία
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε


DRK Tagespflegen- schrittweise Öffnung ab dem 18. Mai 2020 in Mecklenburg-Vorpommern

Ώρα 21.05.2020 05:57

www.drk-guestrow.de/aktuell/presse/pressespiegel/meldung/drk-tagespflegen-schrittweise-oeffnung-ab-dem-18-mai-2020.html

Die Tagespflegen für ältere Mitbürger in Mecklenburg-Vorpommern dürfen seit dem 18.05.2020, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen, ihren Betrieb wieder schrittweise öffnen >>> Eine erfreuliche Nachricht! :-))

Es dürfte nun hoffentlich eine Angleichung des Landes Niedersachsen und der anderen Bundesländer alsbald erfolgen.

"Manchmal ist das Ziel nur ein kleines Stück entfernt, wir müssen nur einen Schritt nach vorne wagen"

Allen einen schönen Feiertag!


Untersagung des Betriebs für alle Einrichtungen der Tagespflege

Ώρα 18.05.2020 06:03

Προβολή εγγράφου

Das Land Niedersachsen hat den letzten Erlass, gültig bis zum 06.05.2020, noch nicht überarbeitet und / oder einen neuen Erlass veröffentlicht.

Im Onlineportal des Sozialministeriums des Landes Niedersachsen ist die Betriebsuntersagung als Erlass dort aktuell nachzulesen. (Stand 18.05.2020)

Ich finde, dass jetzt die Lockerungen für die Tagespflegen überfällig sind und
der Erlass aktualisiert werden müsste.


Änderungen an der Petition

Ώρα 18.05.2020 04:26

-Verlängerung der Petition auf den 25.05.2020
-Rechtschreibkorrektur


Neuer Petitionstext: Öffnung der Tagespflegen für ältere Mitbürger, zunächst in Gruppen mit 5 Gästen unter strengen Hygiene- und Abstandsregelungen.
- Je nach Flächengröße der Einrichtung 1 - 3 Gruppen.-
Ab 15.06.2020 weitere Lockerungen mit größeren Gruppen von Tagesgästen, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsegeln.
Abstandsregeln.


Neues Zeichnungsende: 25.05.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 33 (18 in Niedersachsen)Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα