Περιοχή: Βαυαρία
Πολιτικά δικαιώματα

Petition für einen Bürgerrat zum Thema „Covid-19“

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bayerischer Landtag
648 Υποστηρικτικό 586 σε Βαυαρία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

648 Υποστηρικτικό 586 σε Βαυαρία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

02/12/2022, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


01/12/2020, 10:38 μ.μ.

Für mehr Demokratie & Transparenz. Am 14. August hat die ÖDP München ihre Petition für einen Bürgerrat zum Thema Covid19 im Bayerischen Landtag eingereicht (siehe PMs hier unten).

Am 3. Dezember 2020 ist es soweit: Unsere Petition ist zur Behandlung im Bayerischen Landtag im Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration vorgesehen. Sitzung & Livestream beginnen um 09:15 Uhr. Die genaue Uhrzeit für den Aufruf der Petition ist unbekannt, da diese von Umfang und Abwicklung der Tagesordnung abhängt. Aufgrund der besonderen Situation durch die Corona-Pandemie ist auch ein persönlicher Zutritt zum Landtagsgebäude derzeit nicht möglich und so wird unser Stadtparteivorsitzender Thomas Prudlo nicht anwesend sein können.

Der Livestream auf dem YouTube-Kanal des Bayerischen Landtags kann unter www.youtube.com/user/BayernLandtag mitverfolgt werden (Es erfolgt keine Aufzeichnung, die nach der Sitzung noch öffentlich abrufbar ist.).

Trotz Corona & digitalen Konferenzmitteln hoffentlich eine Zeit, in der die Menschen miteinander reden und viele Meinungen gehört werden. Vor allem hoffentlich weiterhin eine Zeit für Demokratie, Bürgerräte und Zuhören & gehört werden. Denn genau dafür steht die ÖDP München & rückt auch nicht von ab.

Weitere Informationen zur Petition und Bürgerräten findet Ihr hier:
oedp-muenchen.de/mai-2020-buergerraete-als-neues-wegweisendes-demokratisches-instrument/
oedp-muenchen.de/oedp-reicht-petition-zu-buergerraeten-ein/


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

20.479 Υπογραφές
14 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα