Περιοχή: Βαυαρία
Επιτυχία
Οικογένεια

Pool-Testungen für Kitas

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
139 Υποστηρικτές 135 σε Βαυαρία
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 05.12.2020 08:24

Inzwischen hat die Realität meine Petition überholt. Erstens dürfen Kinder nun auch mit Schnupfen in die Kita und zweitens gibt es bald Schnelltests für ErzieherInnen und LehrerInnen
Danke für die Unterstützung!


Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικογένεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα