Περιοχή: Γερμανία
Διοίκηση

Problematik der flugmedizinischen Verwaltung im Luftfahrt-Bundesamt lösen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr
19.527 Υποστηρικτικό 19.136 σε Γερμανία

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

19.527 Υποστηρικτικό 19.136 σε Γερμανία

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

  1. Ξεκίνησε Δεκεμβρίου 2023
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

03/05/2024, 11:23 π.μ.

Herzlichen Dank dafür, dass Sie die Online-Petition der Verbände AOPA, DAeC und DULV unterstützt haben. Jede Unterschrift hat ihr mehr Gewicht gegeben, und annähernd 20.000 Unterschriften sind in unserer kleinen Branche ein starkes Signal dafür, dass wir hier einen wunden Punkt ansprechen.

Das Branchentreffen AERO in Friedrichshafen haben Prof. Dr. Elmar Giemulla, Präsident von AOPA-Germany, Jo Konrad, Präsident des DULV, und Claus Cordes, Präsident des DAeC, genutzt, um sich über den erfolgreichen Abschluss der Online-Petition zur Problematik der flugmedizinischen Verwaltung im Luftfahrt-Bundesamt auszutauschen und das weitere Vorgehen zu besprechen.

Von immer mehr Seiten hören wir, dass Verfahren beim LBA zu Tauglichkeitsentscheidungen, bei denen viele Monate lang keine Bewegung erkennbar war, nun plötzlich Fahrt aufnehmen“, berichtet Claus Cordes. Doch das allein reicht den drei Verbänden nicht. „Unsere Mitglieder warten darauf, dass sich nachhaltig etwas ändert und die jahrelangen Wartezeiten ein für alle Mal ein Ende haben“, ergänzt Jo Konrad. Deshalb haben sich die drei Verbände auf der AERO noch einmal darauf verständigt, dass sie die Angelegenheit so lange weiter verfolgen und ihre Hilfe bei der Lösung des Problems anbieten werden, wie es nötig ist. „Wir haben die gesammelten Unterschriften an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Berlin übergeben. Jetzt sehen wir weiter“, verkündet Prof. Dr. Elmar Giemulla.
Περισσότερα για αυτό το θέμα Διοίκηση

1.614 Υπογραφές
25 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα